แจ้งเกิดเว็บไซต์ ฟรี

ทำไมต้องแจ้งเกิด การแจ้งเกิดหรือฝากลิ้งค์กับเว็บไซต์ต่างๆ เป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้คนรู้จัก

เมื่อ Google ค้นพบเว็บไซต์คุณในเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์คุณก็จะได้คะแนน SEO เพิ่มขึ้น

กรอกข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ให้ครบเพื่อประโยชน์ต่อการค้นหา

Share This