ติดต่อทำเว็บ : 090 321 8989

ชื่อโดเมนเนม มีความสำคัญอย่างไร?

เข้าใจง่ายๆ ว่าโดเมนเนม คือชื่อเว็บไซต์ หรือชื่อร้านค้าออนไลน์ ที่มีได้เพียงชื่อเดียวในโลก เมื่อท่านจดทะเบียนโดเมนเนมแล้ว คนอื่นจะจดซ้ำอีกไม่ได้ ซึ่งอายุขอโดเมนเนมจะเป็นแบบ ปีต่อปี หรือ 365 วัน นับถอยหลังจากวันที่ท่านจดทะเบียน แต่ท่านสามารถจดแบบหลายๆ ปีก็ได้

ชื่อโดเมนเนม มีความสำคัญ เป็นอันดับหนึ่ง ในการค้นหาของ Search Engine การจดโดเมนเนม จึงจำเป็นต้องพิจาณาอย่างระมัดระวัง เพราะนั่นหมายถึง 1 คีเวิร์ด ที่จะเป็นสะพานนำลูกค้ามาเข้าเว็บไซต์

การเลือกชื่อโดเมนเนม ก็มีส่วนสำคัญ เพราะการจะโดเมนเนมแล้วเปลี่ยนบ่อยๆ ก็จะไม่มีผลดีต่อการค้นหาแน่นอน ท่านควรพิจารณา ให้รอบคอบก่อนจดโดเมนเนม แล้วใช้ชื่อนั้นๆ ในการประชาสัมพันธ์ ยิ่งนาน ยิ่งเป็นผลดี ส่วนชือที่ใช้มีอยู่ 2 ประเด็นคือ ท่านต้องการชื่อที่เป็นคีเวิร์ด หรือ ชื่อแบรนด์ (ชื่อผลิตภันฑ์, ชื่อร้านค้า, ชื่อหน่วยงาน, ชื่อสำนักงาน..) เป็นต้น