ติดต่อทำเว็บ : 090 321 8989

องค์ประกอบเบื้องต้น 10 ประการ ที่ทำให้เว็บไซต์ติด Google SEO  

  1. โดเมนเนม กับ content บนเว็บไซต์ สัมพันธ์กัน ไม่ใช้ content ที่คัดลอกมาจากเว็บไซต์อื่น
  2. ความหนาแน่นของคำค้นหา ใน content บนเว็บไซต์ มีประโยชน์ ถูกต้อง และตรงประเด็น
  3. Title Tag, Meta Tag, Meta Description บนหน้าเว็บไซต์ มีความสัมพันธ์ฺกัน กับ content
  4. โครงสร้างเว็บไซต์ (site structure) เรียบง่าย ดูไม่ยุ่งยากสับสน (user friendly)
  5. ความไวของ Host หรือ Server ที่ใช้บริการ ตามลำดับ Share server> dedicated IP> dedicated server> VPS(Virtual Private Server) > Cloud Server
  6. โหลดไว ใช้ขนาดภาพถ่ายที่เหมาะสม กราฟิคแต่พอดี เรียบง่าย
  7. รองรับระบบมือถือ (responsive)
  8. ระดับความปลอดภัยสูง ไม่ติดไวรัส (Secured)
  9. ติดตั้ง SSL Certificate ใบรับรองความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์
  10. อายุของเว็บไซต์ มีส่วนในการพิจารณาให้คะแนนการค้นหาด้วย หากเป็นเว็บไซต์เกิดใหม่ การจดทะเบียนโดเมนเนมหลายๆ ปี จะเป็นการเพิ่มคะแนน ในการค้นหาด้วยเป็นอย่างดี

ที่มา https://goo.gl/aAx5aq