ติดต่อทำเว็บ : 090 321 8989

รถเช่ากระบี่ มีบริการรถหลายยี่ห้อ หลายรุ่นให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ ทั้งรถขนาดเล็กจนถึงขนาดมาทั้งครอบครัวก็
สามารถใช้บริการ รถเช่ากระบี่ พาครอบครัวเที่ยวเมืองกระบี่ได้

เงื่อนไขรถเช่ากระบี่

1.ผู้เช่า รถเช่า ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
2.ผู้ขับขี่ รถเช่า ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
3.ผู้ขับขี่ต้องเป็นบุคคลซึ่งระบุไว้ในสัญญาเช่าเท่านั้น
4.เช่ารถเป็นรายวัน ครบกำหนด 1 วัน ใน 24 ชั่วโมง คืนรถเกินเวลา คิดเพิ่มชั่วโมงละ 100 บาท เกิน 5 ชั่วโมงขึ้นไป
คิดเป็น 1 วัน
5.เงินประกัน 5000 บาท
หลักฐาน สำหรับ เช่ารถ สำเนาบัตรประจำตัวประชสชน สำเนาใบอนุญาติขับขี่

นอกจากบริการ เช่ารถ รถเช่ากระบี่ มีบริการรับจากสนามบินกระบี่ ไปยัง ปลายทางในจังหวัดกระบี่ พร้อมคนขับ