ติดต่อทำเว็บ : 090 321 8989

บริษัทรักษาความปลอดภัย เอสเอส ให้บริการ

1.กลุ่มธุรกิจบริการด้านรักษาความปลอดภัย

อาคารสูง,อาคารขนาดใหญ่
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
สถาบันการศึกษา
โรงพยาบาล
โรงงานอุตสาหกรรม

2.ให้บริการรักษาความปลอดภัยแบบพิเศษ

รักษาความปลอดภัยงานแสดงสินค้า
รักษาความปลอดภัยงานอีเวนท์
งานพิเศษที่ต้องการใช้กำลังเป็นจำนวนมาก

บริษัทรักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัด มีนโยบายชัดเจนในการดำเนินธุรกิจภายใต้กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ให้ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนแต่มิได้มุ่งหวังเฉพาะเพียงผลสำเร็จด้านผลประกอบการเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังให้ผลสำเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากการปฏิบัติที่ชอบด้วย กฎหมาย มีคุณธรรม มีเกียรติ มีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นมืออาชีพมากกว่าบริษัททั่วไป อันจะนำมาซึ่งความเชื่อถือและไว้วางใจต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น สาธารณชน ที่สนใจ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทุกคน ได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด ผ่านการตรวจสารเสพติด และได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกคน ลูกค้าของเราจะได้รับบริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานในสถานประกอบการแต่ละประเภท เพื่อตามสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้า เช่น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา โรงพยาบาล ซึ่งแต่ละแห่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน

หากองค์กรหรือบริษัทต้องการบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่ถูกกฎหมายและเป็นมืออาชีพ ติดต่อทางเรามาได้เลย

บริษัทรักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัด
สำนักงานใหญ่ : 48/12 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

Tel. 0-2023-7355

Fax. 0-2023-7355

E-mail: SS2018_SAFTY@HOTMAIL.COM