ติดต่อทำเว็บ : 090 321 8989

มีบริการ รอกไฟฟ้า ให้เลือกหลายยี่ห้อ เช่น รอกสลิงไฟฟ้า ยี้ห้อ DEMAG, รอกสลิงไฟฟ้า ยี้ห้อ DONATI, รอกสลิงไฟฟ้า ยี้ห้อ FITOP, รอกสลิงไฟฟ้า ยี้ห้อ GH HITACHI, รอกสลิงไฟฟ้า ยี้ห้อ KITO, รอกสลิงไฟฟ้า ยี้ห้อ KONE, SWF, รอกสลิงไฟฟ้า ยี้ห้อ MITSUBISHI, รอกสลิงไฟฟ้า ยี้ห้อ BLACK BEAR, รอกสลิงไฟฟ้า ยี้ห้อ CHENG DAY.

เรายินดีบริการด้วยมาตรฐานสากล ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ช่างผู้เชียวชาญ ประสบการณ์ กว่า 10 ปี บริการเป็นกันเอง รวดเร็ว ทันใจ พร้อม บริการหลังการขาย…

1. ออกแบบ ออกแบบลิฟท์ทุกรูปแบบ อันมีลิฟท์ขนส่ง ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ขนสินค้า ลิฟท์บบรรทุก ลิฟท์บรรทุกของ ลิฟท์บรรทุกสินค้า เครนไฟฟ้า รางเดี่ยว เครนไฟฟ้า รางคู่ และจัดหา รอกไฟฟ้า ทั้ง รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า ให้ เหมาะกับลิฟท์ และ เครนไฟฟ้า ทุกรูปแบบ

2.ประเมินราคา ประเมินราคา ระบบลิฟท์ ประกอบด้วย ลิฟท์ขนส่ง ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ขนสินค้า ลิฟท์บรรทุก ลิฟท์บรรทุกของ ลิฟท์บรรทุกสินค้า โครงสร้างเครนไฟฟ้ารางเดี่ยว และ เครนไฟฟ้ารางคู่ ที่ใช้กับ รอกไฟฟ้า ทั้งรอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า รวมถึง ระะบบไฟฟ้าของลิฟท์ และระบบไฟฟ้าของ เครนไฟฟ้าทุกรุปแบบ

3.ประกอบและติดตั้ง ประกอบติดตั้งลิฟท์ ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ขนสินค้า ลิฟท์บรรทุก ลิฟท์บรรทุกของ และลิฟท์บรรทุก สินค้าทุกชนิด รอกไฟฟ้า รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า รวมถึงโครงสร้างเครนไฟฟ้า ทุกรูปแบบ

4.ตรวจสอบ ตรวจสอบ โครงสร้าง ลิฟท์ ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ขนสินค้า ลิฟท์บรรทุกสินค้า ลิฟท์บรรทุกของ ทุกชนิดและ โครงสร้างเครนไฟฟ้าทั้งระบบ อันประกอบด้วย รอกไฟฟ้า ทั้งรอกโซ่ไฟฟ้า และรอกสลิงไฟฟ้า รวมถึง ระบบไฟฟ้าเครน

5.ออกใบ คป1 ออกใบตรวจสอบ ระบบ ลิฟท์ ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ขนสินค้า รวมถึงลิฟท์บรรทุกของ และลิฟท์บรรทุกสินค้า ทั้งระบบเครนไฟฟ้าทุกรูปแบบ รอกไฟฟ้าทุกชนิด อันประกอบด้วย รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า โดยวิศวกร เซ็นต์รับรอง

6.บริการและซ่อมบำรุง บริการและซ่อมบำรุง โดย บุคลากร ที่มีความชำนาญด้าน ระะบบขนถ่ายลำเลียงโดยเฉพาะซึ่งมีลิฟท์ ลิฟท์ขนของ ลิฟท์ขนสินค้า และลิฟท์บรรทุกของ ลิฟท์บรรทุกสินค้าทุกชนิด ระบบเครนไฟฟ้าทุกชนิด ทุกรุปแบบ รอกไฟฟ้าทุกชนิด รอกโซ่ไฟฟ้า รวมถึง รอกสลิงไฟฟ้า

7.ปรับปรุงซ่อมบำรุง ปรับปรุงซ่อมบำรุงลิฟท์ทุกชนิด รวมถึงระบบเครนไฟฟ้า ทุกรูปแบบ