ติดต่อทำเว็บ : 090 321 8989

การออกแบบเว็บไซต์ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ สามารถใช้งานได้จริง ต้องออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้รองรับกับโปแกรมการใช้งานอื่นๆ และ สามารถพัฒนาได้ เนื่องจากเว็บไซต์ต้องพึ่งโปแกรมต่างๆ เพื่อให้แสดงผลในแบบ UX (user experience) ที่ใช้งานง่าย และปลอดภัย ตลอดจนมีผลทางด้านการประชาสัมพันธ์ (SEO : Search Engine Optimization)

ปัจจุบันระบบมือ (Mobile) ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประวันของมนุษย์ การออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้รองรับมือถือ ยิ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ได้มากขึ้น

เลือกใช้ CMS ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
แนะนำ WordPress เนื่องจากเป็น CMS ที่มีประสิทธิภาพสูง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รองรับทุก Blowser ในโลก มีค่านิยมการใช้งานเป็นอันดัน 1 ของโลก ในส่วนการออกแบบสามารถเขียน theme ได้เอง หรือมีผู้ให้บริการ Theme สวยงามมากมายนับล้านแบบ ตลอดจนมีผู้สร้าง Pugin นับแสน ที่อำนวยความสะดวกแก่ เว็บมาสเตอร์ ประหยัดเวลาในเขียน plugin เอง

ออกแบบเว็บไซต์ ให้เป็นเอกลักษณ์
ถึงแม้ว่าโครงสร้างของการออกแบบเพื่อการรองรับหลายด้าน อาจมีขอบเขตจำกัด การออกแบบเว็บไซต์ใหม่ เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ โดยอิงจากโลโก้ หรือสีที่ลูกค้าต้องการ ออกแบบ Header หรือ slide ภาพสวยๆ ก็สามารถทำให้เว็บไซต์มีความแตกต่างออกไป

ออกแบบรองรับ SEO หรือ Google Friendly
ออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้รองรับการค้นหา SEO หรือ Google Friendly ซึงมีองค์ประกอบหลายประการที่ต้องคำนึง เช่น การโหลด UX UI โครงสร้างของเว็บไซต์ ตลอดจนโปรแกรมที่ใช้เราใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์เท่านั้น และมีการอับเดทตลอดเวลาตามวาระ

ออกแบบรองรับมือถือ หรือแท็บเล็ต (responsive)
เนื่องจากการดูเว็บไซต์ผ่านมือถือกำลังเป็นที่นิยมสูงสุดในปัจจุบัน ดังนั้นการออกแบบในรูปแบบ Responsive จึงจำเป็นต้องคำนึงถึง นอกเสียจากว่าลูกค้าไม่สนใจตลาดมือถือ กูเกิ้ลให้ความสำคัญเรื่องการให้คะแนน SEO สำหรับเว็บไซต์ที่ออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบ Responsive มากว่าเว็บไซต์ที่ดูแบบเดียวกับ Destop

ออกแบบเว็บไซต์ รองรับการพัฒนา
ในขณะที่ระบบออนไลน์มีการพัฒนาทุกวัน ดังนั้นการออกแบบเว็บไซต์ควรต้องให้รองรับการพัฒนา โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องรื้อเว็บใหม่ หากต้องการปรับปรุง เสริมโปรแกรมการใช้งานเพิ่มเติม การเลือกใช้ CMS ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่าง WordPress ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในยุคอินเตอร์เน็ตปัจจุบัน อีกทั้งยังมิตรกับกูเกิล (Google friendly) มากที่สุด มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ราคาถูกกว่าการจ้างเขียนเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งอาจมีราคาแพงเกินไป

อับเดทโปรแกรม ทุกครั้งที่มีการอับเดท
ตามที่ได้กล่าวข้างต้น เว็บไซต์ต้องพึ่งโปแกรมต่างๆ เพื่อให้แสดงผลได้ดี และ ผู้ใช้ปลอดภัย จึงต้องมีการอับเดทโปแกรมทุกครั้ง ที่มีการอับเดท หากละเลยจะมีผลต่อการทำงานของเว็บไซต์ไม่เต็มที่ ระดับความปลอดภัยน้อยลง มีผลทำให้เว็บไซต์เกิดไวรัส ต่อมากูเกิลจะทำการปิดกั้นเว็บไซต์จากผลการค้นหา

ที่มา : https://www.websitegang.com/