ติดต่อทำเว็บ : 090 321 8989

โดเมนเนมคือ ชื่อผู้ใช้อินเตอร์เนท ในการระบุตดำแหน่ง server เพื่อการดึงข้อมูลต่างๆ จาก server ผ่านทางเว็บเบราเซอร์ (web browser) ให้แสดงผลต่างๆ ตามความต้องการ

การจดโดเมนเนมแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 แบบ

1. TLDs ย่อมาจาก Top-Level Domains คือคำต่อท้ายชื่อโดเมนเนม ทั่วไปเช่น .com, .edu, .gov, .int, .mil, .net, .org, .info, biz เป็นต้น

2. ccTLDs ย่อมาจาก Country Code Top Level Domains หมายถึง ชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของประเทศนั้นๆ ส่วนประเทศไทยลท้ายด้วย .th นอกจากนั้นโดเมนเนม .th ยังสามารถแยกประเภทออกรูปแบบธุรกิจ หรือองค์กร ต่างๆ ซึ่งการจดทะเบียนโดเมนเนมจะต้องใช้ เอกสารอ้างอิงที่แตกต่างกันไป

ชื่อโดเมนเนม มีความสำคัญอย่างไร?
ชื่อโดเมนเนม มีความสำคัญ เป็นอันดับหนึ่ง ในการค้นหาของ Search Engine การจดโดเมนเนม จึงจำเป็นต้องพิจาณาอย่างระมัดระวัง เพราะนั่นหมายถึง 1 คีเวิร์ด ที่จะเป็นสะพานนำลูกค้ามาเข้าเว็บไซต์ ชื่อโดเมนเนมภาษาไทยก็ เปรียบเสมือน 1 คีย์เวิร์ด ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาได้เป็นอย่างดี

ที่มา www.websitegang.com จดโดเมนเนม