ติดต่อทำเว็บ : 090 321 8989

LPP Property Management | เป็นเสมือนผู้ช่วยในการจัดการชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัย บริการรับชำระค่าใช้จ่ายต่างๆงานซ่อมแซม การจัดการก่อสร้าง หรือการปรับปรุงห้องชุด พร้อมให้คำปรึกษา เรื่องการบริหารทรัพย์สินประเภทห้องชุดพักอาศัย ด้วยความใส่ใจทุกเรื่องการใช้ชีวิต ทีมงานคุณภาพ